Koffer was van Léon Albertus Alexander Cohen (1898-1980)

Deze koffer was van Léon Albertus Alexander Cohen, Geboren in Amsterdam op 21 november 1898; overleden in Amsterdam op 23 juni 1980. Hij was de zoon van Alexander Cohen en Sara van Rooijen. Léon Cohen was tijdens de oorlog aanvankelijk hoofd van de interne dienst van de Joodsche Raad. In het voorjaar van 1943 kwam hij in doorgangskamp Westerbork, waar hij bij de Ordedienst administrateur werd van de stafbarakken. In deze barakken, die onder streng regime stonden, waren joden ondergebracht die bijvoorbeeld ondergedoken hadden gezeten. Ondanks zijn positie in het kamp werd hij gewaardeerd door de medekampbewoners. Op 12 april 1945 werd Léon Cohen samen met 900 medegedetineerden bevrijd uit Westerbork. In 1948 was Cohen een van de getuigen bij het proces tegen kampcommandant A.K. Gemmeker. Als inspecteur van politie was Cohen aanwezig bij het ingebruikstellen van het eerste verkeerslicht in Amsterdam op 17 oktober 1932. Dat gebeurde op het Leidseplein bij de kruising Kleine Gartmanplantsoen en Marnixstraat. De Leidsestraat was toen nog een belangrijke verkeersader. Na de oorlog was Leon Cohen commissaris van de verkeerspolitie en hij introduceerde op 27 oktober 1947 de eerste jeugdverkeersbrigade (klaar-overtjes). Hij had dit idee meegebracht uit de V.S., waar al in 1927 Junior Safety Squads waren opgericht.

Objectinformatie

    This site is also available in English.