Synagogedienst

Betekenis

Wekelijks vinden gedurende de sjabbat een aantal synagogediensten plaats. De belangrijkste is die van de zaterdagmorgen, wanneer er een stuk uit de Tora gelezen wordt. Daartoe moeten minimaal tien mannen, een minjan, aanwezig zijn, waaronder enkelen die goed op de hoogte zijn van de gang van zaken.

De sjabbat-ochtenddienst valt in drie delen uiteen. In het eerste en laatste deel van de dienst worden voornamelijk gebeden gezegd, daartussen vindt de wekelijkse lezing van een deel van de Tora en van de haftara plaats. Dit gebeurt op de bima.

Een aantal mannen krijgt een vererende mitswa (taak), bij voorbeeld het openen en sluiten van de Aron, het te voorschijn halen van de Torarol of opheffen en het tonen van de tora. De verdeling van de taken is in handen van de gabbai. De dienst wordt voorgegaan door de chazan. Soms houdt de rabbijn een toespraak.