Sjabbat

Betekenis

De wekelijkse viering van de sjabbat, de zevende dag, begint op vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt op zaterdagavond bij zonsondergang. Het is een dag van rust, ter herinnering aan de zevende dag van de schepping, toen God uitrustte. Er heerst een algemene werkonthouding, wat impliceert een verbod om vuur te maken, te koken, te dragen en handel te drijven, dus geld uit te geven of te ontvangen. Het voedsel, dat van te voren bereid is, wordt warm gehouden in een zogenaamde sjabbatoven.

Thuis wordt de sjabbat voorbereid door de huisvrouw, die de tafel feestelijk dekt en de twee kaarsen ontsteekt in de sjabbatkandelaar. Zowel thuis als in de synagoge wordt de sjabbat als een koningin ontvangen. Wanneer het gezin met eventuele gasten terug is gekeerd uit de synagoge zegenen de ouders de kinderen.

Het hoofd van het gezin wijdt de feestelijke dag in met de kidoesj over een beker wijn. Na het wassen der handen volgt de lofzegging over het brood, de challes, en kan de feestelijke maaltijd beginnen. De volgende morgen staat tijdens de dienst in de synagoge de toralezing centraal. Bij thuiskomst volgt de tweede sjabbatmaaltijd, daarna is er tijd voor leren, lezen en ontspanning.

Aan het einde van de dag wordt na de derde maaltijd, met de havdala-ceremonie afscheid genomen van de sjabbat.