Havdala

Betekenis

Het woord havdala betekent letterlijk onderscheid, maar wordt gebruikt voor de ceremonie, waarmee men afscheid neemt van de sjabbat. Daarbij wordt een aantal lofzeggingen uitgesproken. De eerste wordt over een volle beker of een vol glas wijn gezegd, de tweede over de besamiem, de geurige kruiden die de aanwezigen opsnuiven om het prettige gevoel van de sjabbat nog even vast te houden. Daarna volgt de lofzegging: geprezen, U, onze God, Koning van de Wereld, Schepper van de lichtbronnen, bij het licht van een gevlochten havdalakaars. Tenslotte wordt de kaars boven een bord met een scheutje wijn gedoofd.