Mitswot

Betekenis

In de Joodse wet, de Tora, staan 613 mitswot, voorschriften, waaraan het Joodse volk zich moet houden. Deze vallen uiteen in 248 geboden ofwel verplichtingen, die vervuld moeten worden en 365 verboden, dingen die niet gedaan mogen worden.