Haftara

Betekenis

De letterlijke betekenis van het woord haftara is afsluiting. Met de term wordt het stuk tekst bedoeld dat aansluit op de sidra, de wekelijkse Toralezing tijdens de synagogedienst. Het stuk komt uit één van de twee andere delen van Tenach, meestal uit Newie'iem (Profeten), anders uit Ketoeviem (Geschriften) en sluit qua inhoud aan bij de sidra van de week of bij het bijzondere karakter van de sjabbat of feestdag . Met het lezen van de haftara wordt het middengedeelte van de synagogedienst afgesloten.