Synagoge

Betekenis

Synagoge is het Griekse woord voor 'bet ha knesset', wat huis van samenkomst betekent. Het is de plaats waar de Joodse gemeente bijeenkomt voor het gebed en om te leren, vandaar dat de synagoge ook wel sjoel genoemd wordt, wat afgeleid is van het Duitse Schule.

Er bestaan geen bindende richtlijnen voor de architectuur van een synagoge, maar in de inrichting is de aanwezigheid van een Aron Hakodesj en een bima een vereiste. Bekijk ook de pagina over synagogediensten.