Menko: een persoonlijke en zakelijke geschiedenis : Presentatie in de mediatheek

23 april t/m 31 augustus 2012

De familienaam Menko is onlosmakelijk verbonden met de textielindustrie in Enschede. Het omvangrijke archief van de familie Menko werd in 2011 in langdurig bruikleen aan het JHM overgedragen. Hieruit tonen wij nu een selectie.

Het archief, dat betrekking heeft op zowel het persoonlijke als het zakelijke leven van deze Enschedese textielfamilie, bestaat uit vele honderden documenten, brieven en foto's. Zij geven zicht op de bewogen geschiedenis van de Menko's.

De kinderen van Nathan Menko en Henriette Menko-Cohen, v.l.n.r. Sig, Emma, Miljam, Julius, Alfred en Saartje (Celine), circa 1893Die geschiedenis begint in 1854 als Nathan Menko op 14-jarige leeftijd in lompen begint te handelen. Wanneer hij in 1921 op 81-jarige leeftijd overlijdt, heeft hij zich opgewerkt tot een van de grootste textielindustriëlen van Twente. In de jaren 1854-1918 brengt hij het bedrijf tot grote bloei.

Vanaf 1918 nemen zijn zoons Julius, Miljam en Sig de leiding van hem over. Na de dood van Julius en Miljam is het Sig Menko die het bedrijf verder uitbouwt. Dan volgen de oorlogsjaren waarin verschillende leden van de familie vermoord worden. In 1945 neemt Arthur Menko de leiding van zijn oom over. Tussen 1945 en 1967 vinden onder Arthur Menko de naoorlogse wederopbouw en modernisering plaats.

Sig Menko achter zijn bureauOndanks de inspanningen van Arthur komt het bedrijf, evenals andere Twentse textielbedrijven, vanaf 1960 in een neerwaartse spiraal. In 1967 fuseert het familiebedrijf met dertien andere textielbedrijven tot de Koninklijke Nederlandse Textiel Unie. Daarmee komt een einde aan dit familiebedrijf.

In de presentatie zien we onder andere het fraaie herinneringsalbum van stamvader Nathan Menko uit omstreeks 1922 waarin zich talloze stukken bevinden die de geschiedenis van de familie en het bedrijf illustreren, waaronder een aantal fraaie aquarellen. Aangevuld met oude familiefoto's, reclamedrukwerk en textielstalen geeft de presentatie een indruk van de rijke inhoud van dit archief.

De presentatie is te zien in de wisselvitrine in het Kenniscentrum (voorheen mediatheek). Dit is open op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur.

This site is also available in English.