Tablettour Nationaal Holocaustmuseum

Onderwijsprogramma

De Jodenvervolging in Nederland

Ontdek de geschiedenis van de Holocaust, of Sjoa, in het Nationaal Holocaustmuseum. Wat gebeurde er in Nederland tijdens de Jodenvervolging en wat heeft het gebouw waarin het museum zit hiermee te maken?

Samen met je klasgenoten onderzoek je de tentoonstelling in het Nationaal Holocaustmuseum. Je verdiept je in een thema zoals de anti-Joodse maatregelen of onderduiken en ontdekt met de interactieve tablettour de verhalen achter de museale voorwerpen.

Voor wie?

Voor: voortgezet onderwijs
Duur:
1,5 uur
Groepsgrootte:
Maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders
Kosten:
€300,00 inclusief entree en leentablets

Wat leer je?

Dit programma wordt toegespitst op het niveau van de leerlingen en sluit aan bij burgerschapsonderwijs, wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie.
 • Je leert de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland.
 • Je doet onderzoek naar persoonlijke verhalen. Wie waren de vervolgden?
 • Je denkt na over de betekenis van deze geschiedenis voor het heden.

Wat gaan jullie doen?

In dit programma bezoek je met een interactieve tour het Nationaal Holocaustmuseum. De klas reflecteert met een museumdocent vooraf en na afloop op het bezoek aan de tentoonstelling.

Welkom door de museumdocent

5 min

Introductie op de locatie en de tentoonstelling

20 min

Onderzoek doen in de tentoonstelling

45 min

Reflectie en nabespreking

20 min

Iets voor jouw klas?

Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen vast op een rij gezet.

 • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
  geschreven teksten. (kerndoel 4, Nederlands).
 • De leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen (kerndoel 5, Nederlands).
 • De leerlingen leren een kader van tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen: (kerndoel 37, Mens en maatschappij)
  • Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
  • Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
  • Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
  • Tijd van wereldoorlogen (1900 - 1950)
  • Tijd van televisie en computer (1950 - heden)
 • De leerlingen leren historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen. Ze leren daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (kerndoel 40, Mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leren eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leren de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 43, Mens en maatschappij).
 • De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van
  verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit
  te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te
  bewerkstelligen (kerndoel 48, Kunst en cultuur).
 • De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te
  presenteren (kerndoel 49, Kunst en cultuur).
 • De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen,
  waaronder dat van kunstenaars (kerndoel 52, Kunst en cultuur).

Nee. Je maakt in dit programma kennis met de geschiedenis van de Jodenvervolging Het is overigens ook geen probleem als leerlingen geen voorkennis hebben over het jodendom.

De tablettour is volledig zelfstandig. Onder begeleiding van een museumdocent is er een voor- en nabespreking. Hij/zij geeft ook de technische assistentie.

Nee. Er is een beperkt aantal tablets beschikbaar.

Handig om te weten

Amsterdamse basisscholen en vso-scholen kunnen gratis gebruik maken van bus- en bootvervoer door De Cultuurbus. De Cultuurbus brengt je klas niet alleen gratis naar het Joods Cultureel Kwartier, maar naar alle culturele instellingen in Amsterdam.

Nikki Walak

Onderwijsadviseur