Soekot

Betekenis

Soekot, het loofhuttenfeest, valt in de herfst en duurt zeven dagen lang, van 15 tot 22 Tisjri. In die periode verblijft men (zo veel mogelijk) in de soeka (de loofhut), ter herinnering aan de tocht van veertig jaar door de woestijn, toen de Israëlieten geen vaste behuizing hadden.

De voorschriften voor het houden van Soekot staan in Leviticus 23:42-43. Door een week lang in een loofhut te verblijven, ervaart de mens opnieuw zijn kwetsbaarheid, en zijn behoefte aan bescherming.

Het loofhuttenfeest is ook een oogstfeest. Om de herfstoogst tijdig binnen te halen, brachten de boeren in warme streken de nacht door in hutten op het land.

In de soeka en in de synagoge worden de loelav en de etrog meegenomen, drie planten en een vrucht die de oogst symboliseren. De achtste en negende dag van Soekot vormen samen een afzonderlijk feest. De achtste dag heet Slotfeest, Sjemini Atseret, de laatse dag Simchat Tora, wat Vreugde der Wet betekent.