Sjemini Atseret

Betekenis

De achtste dag van Soekot heet Sjemini Atseret (Slotfeest). Op deze dag wordt gebeden om regen voor het komende seizoen. In het Midden-Oosten, de bakermat van het joodse volk, wordt de eerste regen in de herfst verwacht. Ongeacht de plaatselijke klimatologische omstandigheden houden de Joden zich aan de aloude seizoensgebonden feesten.