Simchat Tora

Betekenis

De negende en laatste dag van Soekot is het Simchat Tora, Vreugde der Wet. Dit feest vormt de afsluiting van een jaar lang lezen uit de Tora. Elke maandag, donderdag en sjabbat wordt er een gedeelte uit de Tora in de synagoge gelezen.

Voor de Babylonische ballingschap (in 597 voor de algemene jaartelling) was men gewoon de hele Tora in een tijdsbestek van drie jaar te lezen. In Babylonië kwam het gebruik in zwang langere delen te lezen en de Toralezing in één jaar te voltooien. Zo ontstond dit feest waarin uit de Tora het laatste tekstfragment (einde Deuteronomium) en het eerste (begin Genesis) worden gelezen.

Men viert het bestaan van de Tora en de daarmee verbonden opdracht om te leren, een constant proces.