Loelav

Betekenis

De loelav bestaat uit een bundeling van een palmtak, drie mirte takjes en twee wilgentakjes, en vormt een geheel met de etrog. Gedurende de zeven dagen van Soekot (Loofhuttenfeest) wordt de loelav mee naar de synagoge genomen, waar, onder het reciteren van het Halleel (Psalm 113-118) met de bundel in de vier windrichtingen gezwaaid wordt, om 'vreugde te bedrijven voor de Eeuwige, zeven dagen lang' (Lev. 23:40-41).