ANBI information

Het Joods Museum (Stichting Joods Historisch Museum) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
In kader van deze regeling publiceert het Joods Museum (Stichting Joods Historisch Museum) graag de volgende informatie voor het publiek:

Het Joods Museum (Stichting Joods Historisch Museum) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
In kader van deze regeling publiceert het Joods Museum (Stichting Joods Historisch Museum) graag de volgende informatie voor het publiek:

Naam instelling:
Joods Historisch Museum

KvK-nummer:
41199808

RSIN-nummer:
002960862

Postadres:
Postbus 16737
1001 RE Amsterdam

Bezoekadres:
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam

Visie en hoofddoelstelling van de stichting:
Ons joods culturele erfgoed is nauw verweven met het Nederlandse culturele erfgoed. De informatie die wij bieden over ons joodse culture erfgoed draagt derhalve niet alleen bij aan de kennis over dit erfgoed, maar ook over ons nationale erfgoed. Door de vele aanknopingspunten en verwevenheid met andere culturen, biedt onze informatie bovendien een springplank naar andere culturen. De door ons gerealiseerde en te realiseren ontmoetingen met het joodse verhaal zijn voor jong en oud, niet joods en joods, kenner en leek van grote waarde voor de bewustwording van de, aan de joodse cultuur en geschiedenis gerelateerde, thema's in alle culturen en nodigen uit om bestaande denkbeelden te nuanceren.

Wij willen betekenisvol zijn voor (inter)nationale bezoekers en gebruikers door het joodse erfgoed goed te beheren en presenteren en het zo te vertalen naar de wereld van vandaag dat hun referentiekader wordt verruimd.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

  • Het verwerven, beheren en laten vervaardigen van objecten, documenten en informatiedragers die betrekking hebben op het joods cultureel erfgoed.
  • De relevantie van dat erfgoed zichtbaar maken en de waarde ervan volgens een weloverwogen marketingstrategie overdragen in tentoonstellingen, via het Kenniscentrum en de website van het museum, door het uitdragen van de collectie en het laten reizen van afzonderlijke delen van de collectie en door de organisatie van evenementen en educatieve programma's.
  • Het stimuleren en (laten) uitvoeren - waar mogelijk in samenwerking met andere instellingen - van (wetenschappelijk) onderzoek naar de collectie en met de collectie verbonden onderwerpen of thema's.
  • Het aanspreken van kinderen op hun eigen niveau in het Kindermuseum, waar universele waarden op speelse wijze betekenis krijgen.
  • De herinnering aan de Sjoa levend houden door van de Hollandsche Schouwburg een volwaardig nationaal Sjoa herinneringscentrum en museum te maken.
  • De herinrichting en publieksontsluiting van de collectie van de Portugese Synagoge vervolmaken om het verhaal van deze bijzondere groep migranten in de Nederlanden en haar koloniën nog beter te kunnen vertellen.
  • Alle mogelijkheden van het Joods Cultureel Kwartier zo effectief mogelijk inzetten om meer en meer divers publiek te trekken, het verdienmodel te verbeteren en de kennisoverdracht en bewustwording van het joods cultureel erfgoed te bevorderen.

Raad van Toezicht St. Joods Historisch Museum:
Dhr. J.L. Davidson - voorzitter
Dhr. R.D. Aronson
Dhr. E.P. Groenteman
Dhr. F. Guttmann
Mw. Sh. van der Hart
Dhr. F. Hollander
Mw. S. D. Joseph-Jowell
Mw. H Troostwijk

De leden van de Raad van Toezicht van het Joods Historisch Museum ontvangen geen bezoldiging.

Bestuurders:
Emile Schrijver, algemeen directeur
Liesbeth Bijvoet, zakelijk directeur

Beloningsbeleid:
In het beloningsbeleid volgt het Joods Museum (Stichting Joods Historisch Museum) de BBRA- schalen van de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea 2011-2013.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Zie het jaarverslag van het Joods Museum (Stichting Joods Historisch Museum). De verkorte jaarrekening treft u hier (PDF) aan.

ANBI informatie Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum:
De ANBI informatie voor de Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum vindt u hier (PDF).

Verkorte jaarrekening Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum:
De verkorte jaarrekening treft u hier (PDF) aan.

ANBI informatie Stichting Hollandsche Schouwburg:
De ANBI informatie voor de Stichting Hollandsche Schouwburg vindt u hier (PDF, 108 kb).

Standaardformulieren publicatieplicht