Rondleiding 400 jaar Joods leven

Rondleiding

Vier eeuwen Joden in Nederland

In het Joods Museum maak je kennis met Joodse cultuur, religie en geschiedenis. Waarom kwamen de Joden in 1600 naar Nederland? En welke gebruiken namen zij mee?

Via beroemde Joden als Spinoza en Aletta Jacobs maak je een reis door de tijd. Onderweg daagt de rondleider je uit over je eigen denkbeelden na te denken.

Voor wie?

Voor: Voortgezet onderwijs
Duur
: 1 uur
Groepsgrootte
: Maximaal 15 leerlingen per rondleider
Kosten
: € 400,00 per groep van 30 leerlingen, inclusief entree

Wat leer je?

Deze rondleiding sluit aan bij geschiedenis, burgerschapsonderwijs en wereldoriëntatie en wordt toegespitst op het niveau van de leerlingen

 • Je leert wat Joods zijn inhoudt en wat het verschil is tussen Joodse religie en cultuur.
 • Je maakt kennis met beroemde Joden en weet wat zij betekend hebben voor de maatschappij (toen en nu).
 • Je maakt kennis met de Tora en weet wat deze betekent voor Joden.

"De rondleiding was een eye-opener voor mijn leerlingen. Ze hebben nu een veel breder begrip over Jodendom."

Mimoun Ledrhem, docent 4 VWO

Wat gaan jullie doen?

In deze interactieve rondleiding reis je door vier eeuwen Joodse geschiedenis.

Ontvangst door de rondleider

5 min

Start op de begane grond

Kennismaking met het Joodse geloof

10 min

Ga de trap op naar de eerste verdieping

Joodse geschiedenis in vogelvlucht

15 min

Hoogtepunten uit de Joodse cultuur

10 min

Afsluitend gesprek

Iets voor jouw klas?

Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen vast op een rij gezet.

 • De leerlingen leren zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (kerndoel 1, Nederlands).
 • De leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen (kerndoel 5, Nederlands).
 • De leerlingen leren een mondelinge presentatie te geven (kerndoel 7, Nederlands).
 • De leerlingen leren verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan hun belangstelling tegemoet komen en hun belevingswereld uitbreiden (kerndoel 8, Nederlands).
 • De leerlingen leren betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (kerndoel 36, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren een kader van tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen:
  • Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
  • Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
  • Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
  • Tijd van wereldoorlogen (1900 - 1950)
  • Tijd van televisie en computer (1950 - heden).
 • De vensters van de canon van Nederland dienen hierbij als uitgangspunt (kerndoel 37, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen. Ze leren daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (kerndoel 40, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leren eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leren de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 43, mens en maatschappij).

Ja. Geef in je reservering aan met hoeveel klassen je komt, dan maken we een goede planning voor je. De leerlingen worden verdeeld in groepen van 15. Elke groep krijgt zijn eigen rondleider.

Handig om te weten

Ben je overtuigd? Alvast wat praktische informatie om jullie bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In het Joods Museum is het verplicht je jas en/of tas achter te laten in de garderobe of de kluisjes. Tasjes kleiner dan A5-formaat mogen mee naar binnen.

Amsterdamse vso-scholen kunnen gratis gebruik maken van bus- en bootvervoer door De Cultuurbus. De Cultuurbus brengt je klas niet alleen gratis naar het Joods Cultureel Kwartier, maar naar alle culturele instellingen in Amsterdam.

Je kunt deze rondleiding op twee manieren betalen:

 1. Bij aankomst in het museum aan de kassa (pin of creditcard).
 2. Via een factuur.

Geef in je reservering aan welke betaalmethode je voorkeur heeft.

Meer informatie

Nikki Walak

Onderwijsadviseur