Tora

Betekenis

De Tora, wat letterlijk lering of leer betekent, bestaat uit de eerste vijf boeken van Tenach. Deze ' vijf boeken van Mozes' omvatten de basis van het Joodse geloof en de vroegste geschiedenis van het volk Israëls.

Ze worden in het Hebreeuws met de beginwoorden van de tekst als volgt aangeduid: Beresjiet (Genesis), Sjemot (Exodus), Vajikra (Leviticus), Bamidbar (Numeri) en Devariem (Deuteronomium).

Iedere week wordt er in de synagoge een bepaald deel van de tekst vanaf de Torarol gelezen. De Tora is zodanig in porties ingedeeld, dat de gehele tekst in een periode van een jaar uitgelezen wordt. De Tora wordt ook wel Pentateuch genoemd (penta = vijf in het Grieks).

De vijf boeken van Mozes, in gedrukte vorm, met hoofdstukindeling en vaak voorzien van rabbijns commentaar, wordt choemasj genoemd. Dit woord is afgeleid van het Hebreeuwse woord chameesj (vijf).