Tenach

Betekenis

Onder Tenach verstaan we de Hebreeuwse bijbel. Het woord is gevormd uit de begin letters van Tora (de vijf boeken Mozes), Nevie'iem (Profeten) en Ketoeviem (Geschriften).

De Tenach bevat dezelfde 24 boeken als het Oude Testament van de protestants-christelijke kerken, alleen in een andere volgorde.