Redding uit de Crèche

Onderwijsprogramma

Redding uit de Crèche

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vanuit de Hollandsche Schouwburg en de tegenoverliggende Crèche ongeveer 600 Joodse kinderen gered. Vaak gebeurde dat via de naastgelegen Kweekschool, het gebouw waar nu het Nationaal Holocaustmuseum is. Op deze authentieke plek ga je zelf op onderzoek uit. Je maakt kennis met Liesje de Hond, één van de kinderen die uit de Crèche is gered. En je onderzoekt het verhaal van Liesjes neefje David, die net als duizenden andere Joodse kinderen tijdens de oorlog is vermoord.

Voor wie?

Voor: Groep 7 en 8
Duur
: 1,5 uur
Groepsgrootte
: Maximaal 30 leerlingen & 2 begeleiders
Kosten
: € 200,00 inclusief entree

Doe een aanvraag

Wat je leert tijdens dit programma

Dit programma wordt toegespitst op het niveau van de leerlingen en sluit aan bij burgerschapsonderwijs en geschiedenis.

 • Je maakt kennis met de beladen geschiedenis van de Hollandsche Schouwburg, de voormalige Crèche en Kweekschool.

 • Je staat stil bij de gevolgen van Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • Je ontdekt hoe mensen samenwerkten en welke keuzes zij maakten om anderen te helpen.

Wat gaan jullie doen?

In dit interactieve programma gaan jullie zelf op onderzoek uit

Welkom door de museumdocent

5 min

Introductie op de locaties en kennismaking met Liesje en Deddie

25 min

Zelf op onderzoek uit

30 min

Onderzoeksresultaten klassikaal delen

20 min

Reflectie en afsluitend gesprek

10 min

Iets voor jouw klas?

Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen vast op een rij gezet.

 • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (kerndoel 37, oriëntatie op jezelf en de wereld).
 • De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol spelen. Ze leren respectvol om te gaan met diversiteit binnen de samenleving (kerndoel 38, oriëntatie op jezelf en de wereld).
 • De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. (kerndoel 52, oriëntatie op jezelf en de wereld).
 • De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
  Nederlandse geschiedenis en kunnen die aan de hand van voorbeelden verbinden met
  de wereldgeschiedenis. (kerndoel 53, oriëntatie op jezelf en de wereld).
 • De leerlingen verwerven kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (kerndoel 56, kunstzinnige oriëntatie).

Hoewel de Holocaust uniek was in tijd en plaats, roept deze menselijke gebeurtenis uitdagende vragen op over individuele en collectieve verantwoordelijkheid.

In onze Holocausteducatie-training leer je waarom lesgeven over de Holocaust belangrijk is en krijg je handvatten aangereikt voor het vormgeven van je lessen.

Bekijk de training.

Nee. Een bezoek aan het Joods Museum of de Portugese Synagoge is wel een mooie aanvulling op dit programma.

Geef in je reservering aan dat je dit graag zou willen, dan maken we een handige planning voor je. Houd er rekening mee dat de prijs voor museumbezoek nog niet in dit programma is opgenomen.

Handig om te weten

Ben je overtuigd? Alvast wat praktische informatie om jullie bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Amsterdamse basisscholen en vso-scholen kunnen gratis gebruik maken van bus- en bootvervoer door De Cultuurbus. De Cultuurbus brengt je klas niet alleen gratis naar het Joods Cultureel Kwartier, maar naar alle culturele instellingen in Amsterdam.

Je kunt dit programma op twee manieren betalen:

 1. Bij aankomst in het museum aan de kassa (pin of creditcard).
 2. Via een factuur.

Geef in je reservering aan welke betaalmethode je voorkeur heeft.

Meer informatie

Anne van Keulen

Onderwijsadviseur