Bezoek het Namenmonument

Onderwijsprogramma

Een mens is pas vergeten...

Ruim 102.000 namen staan er op het Nationaal Holocaust Namenmonument. Nederlandse slachtoffers zonder eigen graf. Wie waren deze mensen? En hoe zagen hun levens er voor de oorlog uit?

In dit programma, dat bestaat uit twee delen, krijgen de namen op het Namenmonument een gezicht. Deel 1 doe je zelfstandig op school, deel 2 bij het Namenmonument in Amsterdam.

Voor wie?

Voor: Voortgezet onderwijs
Duur
: 1 uur
Groepsgrootte
: Maximaal 15 leerlingen per groep
Kosten
: € 125,00 per groep

Doe een aanvraag

Wat leer je?

Dit programma sluit aan bij geschiedenis en burgerschapsonderwijs en wordt toegespitst op het niveau van de leerlingen.

 • Je staat stil bij de gevolgen van Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • Je leert hoe racisme en discriminatie tot genocide kunnen leiden.
 • Je ontdekt de rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen in het vormen van massaorganisatie.

Wat gaan jullie doen?

Dit interactieve programma bestaat uit twee delen:

 1. Op school doen jullie de lesmodule Een mens is pas vergeten… Hierin maak je kennis met een leeftijds- of plaatsgenoot die de Holocaust niet heeft overleefd. De lesmodule duurt 1 lesuur en wordt door je eigen docent gegeven.
 2. Jullie bezoeken onder leiding van onze museumdocenten het Holocaust Namenmonument. Hier gaan jullie met elkaar in gesprek over het belang van herdenken.

Een bezoek aan het Joods Museum of de Portugese Synagoge zit niet bij dit programma inbegrepen, maar vormt een mooie aanvulling. Laat bij het maken van je reservering weten of je hierin geïnteresseerd bent, dan maken we een mooi programma voor je.

Les op school

60 min

Ontvangst bij het Namenmonument

5 min

Bezoek aan het Namenmonument

Gesprek over herdenken

Afrondend gesprek

5 min

Iets voor jouw klas?

Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen vast op een rij gezet.

 • De leerlingen leren zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (kerndoel 1, Nederlands).
 • De leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen (kerndoel 5, Nederlands).
 • De leerlingen leren een mondelinge presentatie te geven (kerndoel 7, Nederlands).
 • De leerlingen leren verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan hun belangstelling tegemoet komen en hun belevingswereld uitbreiden (kerndoel 8, Nederlands).
 • De leerlingen leren betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (kerndoel 36, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren een kader van tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen:
  • Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
  • Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
  • Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
  • Tijd van wereldoorlogen (1900 - 1950)
  • Tijd van televisie en computer (1950 - heden).
 • De vensters van de canon van Nederland dienen hierbij als uitgangspunt (kerndoel 37, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen. Ze leren daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (kerndoel 40, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leren eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leren de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 43, mens en maatschappij).

Ja. Je kunt dit programma met maximaal 4 klassen tegelijk doen. Geef in je reservering aan met hoeveel klassen je komt, dan maken we een goede planning voor je.

Hoewel de Holocaust uniek was in tijd en plaats, roept deze menselijke gebeurtenis uitdagende vragen op over individuele en collectieve verantwoordelijkheid.

In onze Holocausteducatie-training leer je waarom lesgeven over de Holocaust belangrijk is en krijg je handvatten aangereikt voor het vormgeven van je lessen.

Bekijk de training.

Meer informatie

Nikki Walak

Onderwijsadviseur