Het best bewaarde geheim

Rondleiding

De Portugese Synagoge

Tegenover het Joods Museum staat het best bewaarde geheim van Amsterdam: de Portugese Synagoge. Dit indrukwekkende gebouw is gebouwd in 1675 en nog bijna geheel in authentieke staat. 

Tot vandaag de dag wordt de synagoge nog steeds als gebedshuis gebruikt. In de rondleiding leer je wat dit betekent.

Voor wie?

Voor: Voortgezet onderwijs
Duur
: 1 uur
Groepsgrootte
: Maximaal 15 leerlingen per rondleider
Kosten
: € 400,00 per groep van 30 leerlingen, inclusief entree

Doe een aanvraag

Wat leer je?

Deze rondleiding sluit aan bij geschiedenis, burgerschapsonderwijs en wereldoriëntatie en wordt toegespitst op het niveau van de leerlingen

 • Je leert wat Joods zijn inhoudt en wat het verschil is tussen Joodse religie en cultuur.
 • Je maakt kennis met de geschiedenis van de Portugese joden in Amsterdam.
 • Je leert welke religieuze aspecten het joodse leven kent.
 • Je maakt kennis met de Tora en weet wat deze betekent voor Joden.

Wat gaan jullie doen?

In deze interactieve rondleiding bezoek je een van de oudste gebouwen van de stad.

Ontvangst door de rondleider

5 min

Kennismaking met het Joodse geloof

Bezoek aan de hechal

10 min

Bezoek de wintersynagoge

Bezoek aan de ondergrondse schatkamers

Afsluitend gesprek

5 min

Iets voor jouw klas?

Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen vast op een rij gezet.

 • De leerlingen leren zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (kerndoel 1, Nederlands).
 • De leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen (kerndoel 5, Nederlands).
 • De leerlingen leren een mondelinge presentatie te geven (kerndoel 7, Nederlands).
 • De leerlingen leren verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan hun belangstelling tegemoet komen en hun belevingswereld uitbreiden (kerndoel 8, Nederlands).
 • De leerlingen leren betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (kerndoel 36, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren een kader van tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen:
  • Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
  • Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
  • Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
  • Tijd van wereldoorlogen (1900 - 1950)
  • Tijd van televisie en computer (1950 - heden).
 • De vensters van de canon van Nederland dienen hierbij als uitgangspunt (kerndoel 37, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen. Ze leren daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (kerndoel 40, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leren eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leren de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 43, mens en maatschappij).

Ja. Geef in je reservering aan met hoeveel klassen je komt, dan maken we een goede planning voor je. De leerlingen worden verdeeld in groepen van 15. Elke groep krijgt zijn eigen rondleider.

Handig om te weten

Ben je overtuigd? Alvast wat praktische informatie om jullie bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de Portugese Synagoge is geen garderobe aanwezig. Je neemt je jas en/of tas gewoon mee naar binnen.

Leerlingen die zich als jongen identificeren moeten in de synagoge een keppel of een andere vorm van hoofdbedekking dragen (een pet mag bijvoorbeeld ook). Keppels zijn te leen bij de ingang. Leerlingen die zich als meisje identificeren mogen dit ook, maar het is niet verplicht.

Amsterdamse vso-scholen kunnen gratis gebruik maken van bus- en bootvervoer door De Cultuurbus. De Cultuurbus brengt je klas niet alleen gratis naar het Joods Cultureel Kwartier, maar naar alle culturele instellingen in Amsterdam.

Je kunt dit programma op twee manieren betalen:

 1. Bij aankomst in het museum aan de kassa (cash, pin of creditcard).
 2. Via een factuur.

Geef in je reservering aan welke betaalmethode je voorkeur heeft.

Meer informatie

Anne van Keulen

Onderwijsadviseur