Wasfontein

Betekenis

Een wasfontein in een synagoge wordt zowel voor praktische als voor rituele doeleinden gebruikt. Voorafgaand aan de dienst wordt men geacht de handen te wassen. Daarom is er meestal een fonteintje in het voorportaal geplaatst.

Verder heeft men in de synagoge ook nog water nodig als men de kan moet vullen die op gezette tijden gebruikt wordt om de handen van de kohaniem te wassen.