Kohaniem

Betekenis

Afstammelingen van Aron, de eerste hogepriester (koheen). De kohaniem vervullen een aparte taak in de synagogedienst. Een man, die behoort tot de kohaniem, wordt als eerste opgeroepen voor de Toralezing. Ook spreken de Kohaniem op feestdagen in de synagoge de priesterlijke zegen uit.