Talmoed

Betekenis

De Talmoed, letterlijk 'studie, lering', is opgebouwd uit de Misjna en alle daarna gevolgde commentaren, discussies, verslagen en aanvullingen. Deze toevoegingen worden ook wel Gemara genoemd, wat ook studie en lering betekent, maar dan in het Aramees.

De Talmoed heeft zowel een wetgevend als een verhalend karakter en beslaat alle facetten van het menselijk leven. De tekst van dit omvangrijke werk heeft zich tussen ca. 200 en ca. 500 ontwikkeld in de joodse leerscholen in Babylonië en Palestina, vandaar dat er zowel een Talmoed Bawli (uit Babylonië) als een Talmoed Jeroesjalmi (uit Palestina) is.

Wanneer er over 'de Talmoed' gesproken wordt, refereert men in het algemeen aan de Talmoed Bawli, die het meest uitgebreid is en als het meest gezaghebbend beschouwd wordt. Ook na het afsluiten van de Talmoed er nieuwe commentaren op het werk verschenen, waarvan de belangrijkste later aan de tekst zijn toegevoegd.