Aramees

Betekenis

Aramees behoort net als het Hebreeuws en het Arabisch tot de groep der Semitische talen na de Babylonische ballingschap (eind 6e eeuw voor de algemene jaartelling), is het Hebreeuws als spreektaal gaandeweg teruggedrongen door het Aramees. In de bijbelboeken Daniël en Ezra komen Aramese passages voor, terwijl ook de taal van de rabbijnse literatuur zoals de Misjna en Talmoed sterk door het Aramees is beïnvloed.