Misjna

Betekenis

De Misjna omvat de mondelinge verklaringen van de schriftelijke Tora. Deze werden vanaf het krijgen van de Tora door de eeuwen heen overgeleverd, van commentaar voorzien en op schrift gesteld. Rond het jaar 200 van de algemene jaartelling zijn al deze overleveringen bijeengebracht en geredigeerd tot een systematisch boekwerk. De Misjna bevat 6, naar onderwerp gerangschikte, delen, die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in 63 traktaten. Tezamen omvatten zij alle voorschriften en bepalingen aangaande het joodse religieuze en maatschappelijk leven, naar orthodoxe maatstaven.