Rouw

Betekenis

De rituelen rondom overlijden en rouw tonen veel inzicht in de behoeften van de nabestaanden. Zij mogen in hun verdriet en verwerking niet alleen worden gelaten. Iedereen is verplicht om een zieke of stervende te bezoeken. Gezamenlijk worden speciale gebeden uitgesproken.

Na het overlijden dragen begrafenisverenigingen, gevormd door gemeenteleden, zorg voor de rituele wassing van de overledene, de doodskleding en de begrafenis. Na de begrafenis volgt een zevendaagse rouwperiode (sjivve). Gedurende deze dagen staat het maatschappelijk leven van de rouwende stil. Men zit thuis op lage stoeltjes of kussens, de mannen scheren zich niet, vrouwen maken zich niet op, men draagt geen leren schoeisel. Familie, vrienden en bekenden komen langs om troost te bieden en de rouwenden bij te staan.

Wie een ouder verloren heeft, rouwt een jaar lang. Jaarlijks wordt de dode herdacht in de gemeenschap en thuis met gebeden en een jaartijdlicht.