Jaartijdlicht

Betekenis

De meest gangbare term voor het lichtje dat onderdeel uitmaakt van de rouwgebruiken is jaartijdlicht.

Na het overlijden wordt door de meest nabije familie van de dode een dodenlicht of neer nesjama (licht van de ziel) ontstoken. Dit blijft gedurende het gehele rouwjaar branden, vandaar dat het ook neer tamied (eeuwig licht) genoemd wordt. Tijdens de jaarlijkse herdenking van de sterfdag van de overledene (jaartijd) wordt dit lichtje gedurende één etmaal gebrand.