Begrafenis

Betekenis

Wanneer iemand is overleden moet de begrafenis (levaje) zo spoedig mogelijk plaatsvinden, echter met inachtneming van de lokale wettelijke bepalingen. De chevra kadiesja Gemiloeth Chassadiem draagt er zorg voor dat het lichaam met water ritueel gereinigd wordt. Dit gebeurt met behulp van een alleen voor dit gebruik bestemde begrafeniskom.

Daarna wordt het in speciaal daarvoor gemaakte doodsklederen (tachrichien) gehuld, waarna een mannelijke overledene met zijn talliet omwikkeld wordt. Het stoffelijk overschot wordt in een eenvoudige, houten kist gelegd, er wordt een zakje met wat aarde uit Israel in de kist gedaan. Opbaring of andere gelegenheid tot afscheid nemen van de overledene vindt niet plaats, omdat het als onkies ervaren wordt de dode in zijn weerloosheid te tonen.

Ten teken van rouw brengen de directe verwanten een scheur (kria) aan in hun kleding. Op de begraafplaats wordt in het metaheerhuis een lijkrede uitgesproken. Vervolgens wordt de dode onder het reciteren van bepaalde psalmen ten grave gedragen. Na het zeggen van enige gebeden en citaten uit de talmoed wordt het graf door de aanwezigen gezamenlijk gedicht en wordt het kaddiesjgebed door de meest directe nabestaande gezegd. Het is geen gewoonte om bloemen of kransen te leggen. Direct na de begrafenis neemt voor de naaste familie de zevendaagse periode van rouw, de sjivve, een aanvang.