Tentoonstelling

Zonder titel. Hedendaagse kunst & design 1960 - 1995

14 december 1995 t/m 17 maart 1996

De tentoonstelling ZONDER TITEL. Hedendaagse kunst & design, 1960-1995 belichtte de gevarieerde collectie hedendaagse kunst en design die vanaf 1960 tot heden door het Joods Historisch Museum is verzameld.

Uit deze verzameling waren 45 werken van 23 kunstenaars gekozen die in de Omloop van het Joods Historisch Museum vanaf 15 december 1995 t/m 17 maart 1996 te zien waren. ZONDER TITEL is een vervolg op de tentoonstellingen De Groten van de Marge (1845-19451 en De Nieuwe Vrijheid (1945-1960), die eerder in het Joods Historisch Museum te zien waren.

Er bestaat een levendige wisselwerking tussen het Joods Historisch Museum en kunstenaars door het regelmatig verlenen van opdrachten. Resultaten hiervan in combinatie met diverse recente aanwinsten gaven de tentoonstelling ZONDER TITEL een zeer afwisselend karakter. Er werd zowel aandacht besteed aan beeldende kunst, als ook aan fotografie en ceremonieel design.

De kunstuitingen van Mariene Dumas (1953) en Waldo Bien (1949) zijn een reactie op de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Op hun geheel eigen wijze gaan deze kunstenaars de confrontatie met het verleden aan om zo de weg te openen naar een nieuwe toekomst. Een historische foto van het proces in Neurenberg met alle namen en straffen van de veroordeelden inspireerde Mariene Dumas tot haar schilderij De bevrijding uit 1990. De wreedheid van de kraaien en raven op het doek staan symbool voor de dood. Voor de kunstenares zijn de daders als individu en als groep schuldig. Hun dood, de wraak van de vogels, geldt als bevrijding van de slachtoffers.

Marlene Dumas - De Bevrijding
Marlene Dumas - De Bevrijding (collectie JHM)

Waldo Bien verzamelt sporen van historische, sociologische en antropologische fenomenen die hij vastlegt in een persoonlijke en intuïtieve ordening. Het Joodse Bruidje, een aanwinst uit 1994, verwijst eveneens naar het verleden, maar maakt dit tevens tastbaar dichtbij.

De loofhut, die kunstenaar Eli Content (1943) in 1989 vervaardigde voor het Joods Historisch Museum, toont zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het hedendaagse Jodendom. Met deze loofhut heeft Content zijn eigen ruimte gecreëerd, waarin hij door de gekozen maatvoering van de loofhut en het aangebrachte raster op de  schilderingen aan de binnenkant een ordening aanbrengt.

De sculptuur Zonder Titel maakte Reinoud Oudshoorn (1953) naar aanleiding van 45 jaar bevrijding voor de tentoonstelling Bevrijdingen (1990). Deze sculptuur is bedoeld als een ruimte voor herinneringen.

Van de fotografe Maria Austria (1915-1975) waren werken te zien uit de periode 1960-1973. Haar reportages onderscheiden zich door de speciale belangstelling voor emoties en belevingen van de mensen die zij fotografeert. Zo geeft een foto van moeders met kinderen in de Jordaan een markant beeld van het vervlogen leven uit deze Amsterdamse volksbuurt, terwijl een portret van Willem Sandberg, de vermaarde vroegere directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam, met sigaret in de mond, hem treffend weergeeft.

Onderdeel van ZONDER TITEL waren ook ceremoniële objecten als serviezen voor Pesach van Bert Frijns (1953) en Eva Nooter (1953), die in opdracht van het Joods Historisch Museum in 1990 zijn gemaakt. Eveneens waren chanoekiot uit 1993 en 1994 door de kunstenaars Gijs Bakker (1942) en Richard Walraven (1950) te bewonderen.

Naast bovengenoemde kunstenaars was er recent werk te zien van Ronny Abram, Iene Ambar, Jules Chapon, Piet Cohen, Paul Derrez, Mila Grievel, Eduard Hermans, Ans Hey, Helly Oestreicher, Leo Schatz, Irma Schatz, Zelig Segal. Emil Shenfeld en Jan van der Vaart.

This site is also available in English.