Tentoonstelling

Uit onmacht naar daadkracht. Ralph Prins, affiches en monumenten

9 februari t/m 7 mei 1995

Ralph Prins (geboren 1926) is een Nederlands-joodse kunstenaar, ontwerper, fotograaf die zijn eigen ervaringen van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog in zijn oeuvre heeft verwerkt. Hij is ontwerper van een aantal van Nederlands meest indrukwekkende monumenten ter nagedachtenis aan de gedeporteerde joden, in Westerbork, Apeldoorn en Barneveld. Als graficus is Prins bekend vanwege indringende affiches, waarin de universele rechten van de mens centraal staan. Hij heeft ondermeer affiches ontworpen voor Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties.

In de tentoonstelling heeft het Joods Historisch Museum tussen 9 februari en 7 mei 1995 de affiches en foto's van de monumenten bij elkaar geëxposeerd. Daardoor ontstaat een samenhang tussen het gedenken van het specifieke, de moord op joden in de Tweede Wereldoorlog en het universele, het streven naar recht en rechtvaardig-heid voor de hele mensheid.

In zijn werk legt de kunstenaar een direct verband tussen de verschrik-kingen van de Tweede Wereldoorlog, Auschwitz en Hiroshima, en onze hedendaagse samenleving. De combinatie van het specifieke moment in het verleden en de universeel geformuleerde oproep in het heden vormt een integraal onderdeel van het joodse denken, waarin niet alleen de gebeurtenis zelf herinnerd en herdacht wordt, maar waarin tevens duidelijk consequenties worden getrokken voor het heden. Op die manier worden bijvoorbeeld in de joodse traditie de Uittocht uit Egypte op Pasen (Pesach), en de redding van de joden uit Perzië op het Lotenfeest (Poerim) herdacht. Steeds meer wordt ook de herdenking van de joden-vervolging in de Tweede Wereldoorlog in dit perspectief gezien.

ralph prins MB05362
Affiche van Ralph Prins (collectie JHM, invnr MB05362)

Het leggen van verbanden tussen heden en verleden vormt de belangrijkste aanleiding om het werk van Ralph Prins in het herdenkingsjaar 1995 in het Joods Historisch Museum te exposeren.

This site is also available in English.