Tentoonstelling

Tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Foto's van Joel Kantor

12 juni t/m 8 november 1998

Van 12 juni t/m 8 november 1998 in het Joods Historisch Museum. In het kader van het vijftigjarig bestaan van Israël heeft het Joods Historisch Museum in samenwerking met de Israëlische fotograaf Joel Kantor een tentoonstelling samengesteld. Centraal in deze expositie, getiteld Tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Foto's van Joel Kantor, staat de kloof tussen het religieuze en het seculiere jodendom in de Israëlische samenleving.

De steden Jeruzalem en Tel Aviv fungeren hierbij als metafoor voor deze twee kanten van de Israëlische maatschappij. De moord op Jitschak Rabin in 1995 vormde een dieptepunt van het al lang sluimerende conflict tussen twee opvattingen. De opvatting of Israël een gewone staat voor het joodse volk is of een staat waarin het religieuze recht, de halacha, bepalend is. Joel Kantor legt zich met name toe op het fotograferen van het ´menselijk landschap´ en richt zijn lens op het hart van de Israëlische samenleving. Kenmerkend voor de stijl van Kantor is zijn poëtische verbeelding van de verschillende werkelijkheden; een gelijktijdig verrassende en onthullende stijl.

Joel Kantor werd in 1948 geboren in Montreal, Canada. Van 1976 tot 1986 woonde hij op kibboets Kfar Menachem in Israel. Sindsdien woont hij, met een onderbreking van enkele jaren in Canada, in Tel Aviv. Hij studeerde fotografie aan het Hadassah Community College in Jeruzalem. Hij publiceerde drie foto-boeken: In Our image (1986), Hasidim (1987) en Tel Aviv Mon Amour (1995). Behalve in Israël was zijn werk te zien in Duitsland en de Verenigde Staten.

Een citaat uit het voorwoord van de Israëlische filosoof Yeshayahu Leibowitz in Kantors boek In Our Image beschrijft de kern van het werk en de werkwijze van Joel Kantor als volgt. `Een fotografisch kunstenaar loopt met zijn gereedschap in de hand door het land en kijkt naar het schouwspel van het dagelijkse leven. Naast de gewone dagelijkse realiteit van het landschap, de straat en de nederzetting, wordt hij getroffen door momenten die in eerste instantie vreemd en buitenissig lijken, maar in feite deel uit maken van die speciale werkelijkheid waarin wij leven. Deze werkelijkheid, uniek vanaf het eerste begin, een joodse nederzetting, een verzameling van bannelingen uit zeer verschillende culturen, is uitermate complex geworden, zelfs verwrongen vanaf het moment dat als resultaat van een overwinning de macht van het ene over het andere volk wordt bevestigd en een nieuwe manier van leven op basis van deze macht ontstaat.'

This site is also available in English.