Tentoonstelling

The Triumph of Identity: Salom Italia's Esterrollen en de Nederlandse Gouden Eeuw

21 maart t/m 3 juli 2011

De 17de-eeuwse graveur Salom Italia ontwikkelde in het Amsterdam van de Gouden Eeuw een nieuwe manier om de op perkament geschreven tekst van het bijbelboek Ester te versieren. Italia's Esterrollen zijn wereldwijd een geliefd verzamelobject van kunstspecialisten en musea. Nu worden zes van deze internationale topstukken voor het eerst samengebracht in Amsterdam.

Salom Italia, Esterrol, ca. 1641, Perkament: gegraveerd en manuscript. Coll. The Jewish Museum, New York. Schenking Joodse Gemeente Danzig, D76
Salom Italia, Esterrol, ca. 1641, Perkament: gegraveerd en manuscript. Coll. The Jewish Museum, New York. Schenking Joodse Gemeente Danzig, D76

De tentoonstelling brengt Esterrollen van Salom Italia uit de gehele wereld bijeen, omringd door een unieke selectie aan 17de-eeuwse prenten en boekwerken die Italia's inspiratiebronnen blootleggen. Ook tonen topstukken als Pieter Lastmans Triomf van Mordechai en Rembrandts etsen hoe zeer het verhaal van Ester deel uitmaakte van de joods-Nederlandse beleving in Salom Italia's tijd.

Salom Italia (ca. 1619-na 1655) was amper tweeëntwintig jaar toen hij zich in 1641 vanuit Italië in Amsterdam vestigde, tijdens de bloeitijd van de Nederlandse Gouden Eeuw. Voor het toenemende aantal Spaanse en Portugese joden dat zich in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vestigde, creëerde hij een Esterrol die de identificatie van de immigranten met hun nieuwe thuisland reflecteerde. De illustraties stellen enerzijds hun succesvolle integratie in Nederland voor. Anderzijds verwijzen ze naar de identiteit van de Nederlanders, die zich net hadden bevrijd van de Spaanse overheersing. Italia gebruikte onder meer triomfbogen, afbeeldingen van de hoofdpersonen en verhalende scènes en vignetten met Nederlandse landschappen als versiering en vervaardigde zo een geheel nieuwe vorm van het Esterverhaal.

Het bijbelboek Ester vertelt hoe de joden van het Perzische Rijk tijdens het bewind van koning Ahasveros van de ondergang worden gered. Haman, grootvizier van de koning, wilde alle joden in het koninkrijk uitroeien. Hij werd daarin tegengewerkt door de joodse Mordechai en diens nicht, koningin Ester. Dat Ester joods is blijft tot de ontknoping van het verhaal verborgen. Het Esterverhaal wordt met de hand geschreven op een perkamentrol en tijdens het jaarlijkse Poeriemfeest voorgelezen in de synagoge. De synagogegangers lezen de tekst mee op hun eigen rollen, die vaak royaal versierd zijn.

De tentoonstelling The Triumph of Identity. Salom Italia's Esterrollen en de Nederlandse Gouden Eeuw is samengesteld door de gastconservatoren Emily D. Bilski en Sharon Assaf. Zij zijn tevens de auteurs van de begeleidende publicatie (Engelstalig). De expositie is te zien tot en met 3 juli 2011.

This site is also available in English.