Tentoonstelling

New York. Capital of Photography

26 juni t/m 28 september 2003

Van 27 juni tot en met 28 september 2003 was in het Joods Historisch Museum de fototentoonstelling New York: Capital of Photography te zien. Met ruim honderd foto's van bijna vijftig fotografen gaf deze expositie een overzicht van de veelbewogen geschiedenis van New York in de twintigste eeuw. Veel aandacht kreeg de 'street photography', de fotografie van het alledaagse leven. Het is een genre waarin opvallend veel joodse fotografen actief waren en zijn, zoals Paul Strand, Weegee en Diane Arbus. In deze tentoonstelling werd voor het eerst een verklaring gezocht voor dit opmerkelijke gegeven. De expositie werd georganiseerd door The Jewish Museum, New York.

New York
New York


Dat de 'street photography' van New York voor een groot deel bepaald is door het werk van joodse fotografen is volgens Max Kozloff, samensteller van de tentoonstelling, niet zonder reden. Hij meent dat er een onderscheid bestaat tussen joodse en niet-joodse fotografie en herkent in foto's van joodse fotografen een grote sociale betrokkenheid en een bepaalde gedurfdheid in de keuze van onderwerpen en compositie. Door hun eigen verleden van uitsluiting en onderdrukking hadden fotografen van joodse afkomst oog voor de achtergestelde positie van minderheden, aldus Kozloff. Ruim tweederde van de foto's in de tentoonstelling was van joodse fotografen. Naast bekende opnamen waren er ook veel nooit eerder gepubliceerde beelden opgenomen.

De tentoonstelling volgde per decennium de ontwikkeling van de sociaal bewogen 'street photography'. Deze begint met de legendarische Lewis Hine, die onder meer de immigranten op Ellis Island heeft gefotografeerd. Hij wordt gezien als de vader van de 'street photography'. Vanaf de jaren dertig wordt het genre een belangrijke, zelfstandige stroming. Mede door de komst van snellere en kleinere camera's krijgen de foto's een spontaner en directer karakter. Beroemde foto's van Berenice Abbott, Ben Shahn en anderen geven een indringend beeld van het leven in New York. Na 1950, ten tijde van de Koude Oorlog, zoeken fotografen als William Klein en Diane Arbus een persoonlijker en subjectiever stijl. Deze trend van individualisering en experiment zet zich door in de laatste decennia. Kleur en snapshotachtige stijlen versterken de dynamiek in de fotografie. Uit deze periode was onder andere werk van Nan Goldin en Larry Fink te zien.

New York: Capital of Photography werd georganiseerd door The Jewish Museum, New York en was daarna te zien in Madison Art Center in Madison, Wisconsin en Musée de l'Elysée in Lausanne, Zwitserland. De foto's zijn merendeels vintage drukken en afkomstig van bruikleengevers uit de Verenigde Staten. Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus, uitgegeven door The Jewish Museum en Yale University Press (à € 35,-).

This site is also available in English.