Tentoonstelling Kunstkabinet - Tchelet Pearl Weisstub

Liquid Memory

19 mei t/m 2 september 2018

De installatie Liquid Memory van de kunstenaar Tchelet Pearl Weisstub (Jeruzalem, 1984) is geïnspireerd op het mikwe - het rituele bad - dat in de asjkenazische synagoge is teruggevonden toen het in de jaren 1980 werd verbouwd tot het Joods Historisch Museum. De tentoonstelling laat zien hoe het joodse badritueel zich ontwikkelde vanuit natuurlijke grotten tot betegelde vloeren en toont de indirecte verbanden tussen het zeventiende-eeuwse Amsterdamse mikwe en archeologische opgravingen van 2000 jaar oude mikwes in en rond Jeruzalem.

Ieder nieuw gebouw dat in Jeruzalem wordt opgetrokken brengt de vernietiging van een overblijfsel uit het verre verleden met zich mee. De stad ziet zich dus steeds weer voor de vraag gesteld: wat is belangrijker, het verleden of het heden? Archeologie staat hierbij vaak in dienst van nationale politiek en het definiëren van een lokale identiteit. 

In Liquid Memory verweeft Weisstub heden en verleden met behulp van tegenstellingen. Zo combineert zij 9000 jaar oude Neolithische maskers met hedendaagse badrituelen van orthodoxe joden. Net zoals Jeruzalem een stad is waarin uiteenlopende geloofssystemen, verdeeld in verschillende tijdzones, naast elkaar leven, is haar werk opgebouwd uit meerdere lagen van beelden die tegenover elkaar zijn geplaatst. 

Lifta video still

Lifta – Mei Neftoach, video still, 2018 

Rond Jeruzalem ligt een aantal natuurlijke waterbronnen. Het zijn tegenwoordig plekken waar Palestijnen en Israëli's in hun vrije tijd recreëren en sommige gelovige mannen een ritueel bad nemen. Vanwege de heerlijke verkoeling die deze bronnen op warme zomerdagen bieden komen religieuze en niet-religieuze mensen hier samen en treedt er een wisselwerking op tussen de betekenis van deze plekken als nationaal en als etnisch bezit met de bijbehorende autochtone en territoriale aanspraken.

Tchelet Pearl Weisstub studeerde in 2017 af aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Het werk voor deze tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met de kunstenaar Izek Mizrahi (Jeruzalem, 1983).

Met dank aan Stephan Kuderna en The Israel Antiquities Authority.

Ablution
Ablution, site-specific kenetic sculpture, 2018 

This site is also available in English.