Tentoonstelling

Kopstukken. Drie portretten uit eigen collectie: Carel Willink, Charlotte Salomon en Isidor Kaufmann in het Kunstkabinet

28 juni t/m 28 augustus 2013

Met trots presenteert het Joods Historisch Museum deze zomer in het Kunstkabinet beroemde werken uit eigen depot. Deze drie schilderijen, topstukken waarvoor de vaste presentatie geen ruimte biedt, zien hier tot medio augustus 2013 weer even het daglicht.

Carel WillinkCarel Willink
De Nederlandse kunstenaar Carel Willink (1900-1983) maakte talloze portretten waarin zijn karakteristieke magisch - zelf noemde hij het liever 'imaginair' - realistische schilderstijl onmiskenbaar is. Hij zag het maken van een portret puur als broodwinning, maar werd een meester in dit genre. Willink was in zijn tijd Nederlands beroemdste, meest gevraagde en duurste portretschilder.

Theo Levie (1888-1968) was lange tijd directeur van de N.V. Heerenkleedingfabriek v/h Gbr. Levie in Groningen. Dit portret door Carel Willink werd hem aangeboden bij het 75-jarig bestaan van de fabriek. Levie is afgebeeld in een pak dat vervaardigd is van mohair met schapenwol: destijds een nieuw ontwikkelde fijne, dunne en glanzende stof. Dit portret kwam door een schenking in 1996 in bezit van het Joods Historisch Museum.

Charlotte SalomonCharlotte Salomon
De Duitse Charlotte Salomon (1917-1943) verwerkte tussen 1940 en 1942 in een reeks van bijna achthonderd gouaches (waterverfschilderingen) haar roerige, dramatische levensverhaal, onder de titel Leven? of Theater? Het uniek vormgegeven werk met verhalende beelden, tekst en muziekcitaten heeft een heldere structuur, met een proloog, een hoofddeel en een epiloog. De hoofdrollen in het verhaal worden vervuld door personen die in Salomons leven belangrijk waren. Zij gaf hen toneelnamen. Sinds 1971 is de reeks in bezit van het Joods Historisch Museum.

Dit zelfportret, dat los staat van de serie Leven? of Theater?, kwam in 1979 in bezit van het Joods Historisch Museum door een schenking van de stiefmoeder van Charlotte Salomon, Paula Salomon-Lindberg (1897-2000).

Isidor KaufmannIsidor Kaufmann
Isidor Kaufmann (1853-1921) was een Hongaarse schilder die zich aangetrokken voelde tot het leven van chassidiem, vrome joden die sinds halverwege de achttiende eeuw in Oost-Europa een eigen mystiek-religieuze stroming vormden. Kaufmann maakte meerdere portretten van rabbijnen en studenten aan religieuze hogescholen in hun specifieke dracht.

Voor dit chassidische jongetje met shawl, spodik (hoge bontmuts) en zwarte kaftan gebruikte de schilder zijn zoon Eduard (1890-1965) als model. Het jongetje is afgebeeld tegen een voorhang. Van de Hebreeuwse tekst is in afkorting nog te lezen 'Kroon der Tora' en de woorden 'van het vroom genootschap'. Jo Schelvis (1911-1989) schonk dit schilderij in 1987 aan het Joods Historisch Museum, ter nagedachtenis aan zijn dochter Josée Marianne Schelvis (1949-1970).

This site is also available in English.