Menu

Doneren

Aankopen van topkunst, toonaangevende tentoonstellingen, een aansprekende presentatie van de vaste collecties, gedegen onderzoek en wisselende, goed verzorgde educatieve programma's waarbij de joodse cultuur centraal staat zorgen voor de dynamiek in onze musea. Bijdragen van particulieren en bedrijven zijn voor het Joods Cultureel Kwartier van groot belang voor het behouden van ons erfgoed.

U kunt ons helpen via een donatie:

Uw donaties zijn van harte welkom op IBAN rekeningnummers: NL17ABNA0416079814 of NL89RABO0195208528  t.n.v. Stichting Vrienden Joods Historisch Museum o.v.v. Donaties JHM.

U krijgt belastingvoordeel als u ons steunt

Als u geeft doet u ons een groot plezier en tevens kunt u hier uw belastingvoordeel mee doen. Onze instelling is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zodoende is over schenkingen geen schenkingsrecht verschuldigd.

Een eenmalige schenking en een periodieke schenking verdeeld over minimaal vijf jaar, zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Rijksoverheid wil giften aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Dit betekent dat u uw gift met 25% mag verhogen. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-.

Gedetailleerde informatie over schenkingen en de multiplier vindt u op de website van de Belastingdienst onder  Privé > Inkomstenbelasting > Aftrekposten, boxen en tarieven > Giften (of klik hier). Hier kunt u ook de verplichte Overeenkomst periodieke giften downloaden.

Hoe kunt u doneren?

Uw donaties zijn ook van harte welkom op rekeningnummer: 41.60.79.814 (ABN AMRO, IBAN: NL17ABNA0416079814, BIC: ABNANL2A) t.n.v. Stichting Vrienden Joods Historisch Museum o.v.v. Donaties JHM.

Of doneer met uw creditcard of met uw Paypal-rekening:

Donations from the U.S.A.

In America, tax-deductible donations can be made to:

THE FOUNDATION FOR THE JEWISH HISTORICAL MUSEUM IN AMSTERDAM, INC.
Mr. L.S. Ullman, treasurer
44 South Bayles Avenue, Suite 210
Port Washington
NEW YORK N.Y. 11050
U.S.A.
Telephone: 00 - 1 - 516 439 5252
FAX: 00 – 1 - 516 439 5254

The First National Bank of Long Island
Account Number: 447 001 124

Tax exempt-number of the Foundation: 13-3329464

Contact

Weet u iemand die vriend wil worden of wilt u ons op een andere manier steunen? Neemt u dan contact op met de Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum, Majenka de Hey, telefoon: (020) 5310315 of per email.

Hartelijk dank voor uw donatie!

This site is also available in English.