Menu

[geen titel]

Deze ark is afkomstig uit de synagoge van Enkhuizen en stond sinds het jaar van de inwijding in 1791 in de synagoge aan de Zuiderhavendijk. De kast is een voorbeeld van Nederlandse classicistische architectuur en is wat betreft de vorm te vergelijken met de Heilige Ark in de Grote Synagoge van Amsterdam [die dateert van 1670]. De strakke verticale constructie wordt aan beide zijde geflankeerd door een zuil, een verwijzing naar de zuilen Jachin en Boaz, die de ingang van de tempel van Salomon markeerden. Het gebogen fronton wordt in tweeën gedeeld door de Tafelen der Wet, met de tekst van de Tien Geboden. Deze iconografische verwijzing komt, net als de kroon op het fronton, sinds het einde van de 17de eeuw regelmatig voor als versiering van de Heilige Ark. Ook de andere Hebreeuwse teksten worden vaker gebruikt, zoals het citaat uit Ps. 16:8, onder de stralenkrans met de godsnaam. Dit citaat wordt ook gebruikt als aanduiding voor het Oosten, de richting waarin men bidt en heet dan naar het begin woord 'sjiviti'. In dit geval geeft deze tekst ook het jaartal 1791, het stichtingsjaar van de synagoge weer.

Objectinformatie

    This site is also available in English.