Sint Oedenrode

In de tweede helft van de achttiende eeuw vestigden de eerste Joden zich in het dorp Sint Oedenrode. Onder hen was een stoffenhandelaar, een vleeshouwer en een marskramer. Vanaf 1831 kwamen de gemeenteleden voor hun godsdienstoefeningen bijeen in een privéwoning. In het derde kwartaal van de negentiende eeuw vormde Sint Oedenrode samen met Schijndel één Joodse gemeente.

Prentbriefkaart van de Dorpstraat in Sint Oedenrode met synagoge, ca. 1924

Prentbriefkaart van de Dorpstraat in Sint Oedenrode met synagoge, ca. 1924

De Joodse gemeente van Sint Oedenrode groeide zodanig dat er in 1866 een synagoge ingewijd kon worden, die tevens door de Joden van Schijndel bezocht werd. Een jaar later werd ook een ritueel bad gebouwd. In 1872 werd de Joodse gemeente van Schijndel zelfstandig. De Joodse gemeenschap van Sint Oedenrode kende behalve een vrouwengenootschap ook een begrafenisgenootschap, maar beschikte niet over een eigen begraafplaats. De doden werden op de Joodse begraafplaats van Schijndel begraven.

Van de weinige Joden, die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog nog in Sint Oedenrode woonden, heeft slecht een enkeling de bezetting overleefd. Al in 1941 is de Joodse gemeente van Sint Oedenrode opgeheven en bij die van Oss gevoegd. De synagoge werd verkocht en de bezittingen werden naar Amsterdam overgebracht.

Aantal Joden in Sint Oedenrode en omgeving

jaar

1809

4

1840

13

1869

67

1899

24

1930

10