Menu

[Amsterdam Machzor]

Verluchte liturgie voor de feestdagen van het gehele joodse jaar. Handschrift op perkament in leren band. Middeleeuws Hebreeuws handschrift. Bevat de liturgie voor de feestdagen van het gehele joodse jaar en heeft vele verluchtingen. De tekst bezit geen colofon waaraan gegevens omtrent plaats en datum van ontstaan, de naam van de opdrachtgever of de schrijver ontleend kunnen worden. Het Amsterdamse Machzor is zeer waarschijnlijk vervaardigd in of nabij Keulen en dateert uit het midden van de 13de eeuw. De versiering beperkt zich grotendeels tot dier-, plant- en boommotieven. Op twee plaatsen zijn menselijke wezens voorgesteld (o.a. fol. 171 V). Het Machzor werd in december 1669 door de drukker Uri Phoebus ha-Levi ter slechting van een twist met de bestuurders als boete afgestaan aan de Hoogduitse Joodse Gemeente in Amsterdam. Het Machzor is op de lijst Wet tot Behoud van Cultuurbezit geplaatst.

Object details

    Deze site is ook beschikbaar in het Nederlands