Tablettour Portugese Synagoge

Onderwijsprogramma

Interactief ontdekken

Waarom is de grootste synagoge van Nederland eigenlijk Portugees? Wat gebeurt er binnen? En welke gebouwen staan eromheen? Met de interactieve tablettour ontdek je de antwoorden op deze en veel andere vragen.

Samen met klasgenoten verdiep je je ook in de mensen die hier al eeuwenlang samenkomen. En in jezelf. Want je denkt daarnaast na over de gemeenschappen waartoe jij behoort. Welke overeenkomsten en verschillen kom je onderweg allemaal tegen?

Voor wie?

Voor: voortgezet onderwijs (onderbouw)
Duur:
1,5 uur
Groepsgrootte:
Maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders
Kosten:
€300,00 inclusief entree en leentablets

Wat leer je?

Dit programma wordt toegespitst op het niveau van de leerlingen en sluit aan bij burgerschapsonderwijs, wereldoriëntatie, maatschappijleer en geschiedenis.

 • Je leert over de geschiedenis en het heden van de Portugees-Joodse gemeenschap in Amsterdam.
 • Je komt meer te weten over het jodendom en het Joods leven in een synagoge.
 • Je legt verbanden tussen de Joodse cultuur en andere culturen in Nederland.
 • Je denkt na over het begrip gemeenschap en wat het betekent om hier onderdeel van te zijn.

Wat gaan jullie doen?

In dit programma maak je aan de hand van een interactieve tour kennis met de synagoge en de bijgebouwen. De klas reflecteert met een museumdocent vooraf en na afloop op het bezoek aan de synagoge.

Ontvangst in de Portugese Synagoge

5 min

Reflectie vooraf op synagogebezoek met museumdocent

15 min

Zelfstandige, interactieve tour door de Portugese Synagoge en bijgebouwen

50 min

Reflectie achteraf op synagogebezoek met museumdocent

15 min

Vertrek uit de Portugese Synagoge

5 min

Iets voor jouw klas?

Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen vast op een rij gezet.

 • De leerlingen leren zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (kerndoel 1, Nederlands).
 • De leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen (kerndoel 5, Nederlands).
 • De leerlingen leren een mondelinge presentatie te geven (kerndoel 7, Nederlands).
 • De leerlingen leren verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan hun belangstelling tegemoet komen en hun belevingswereld uitbreiden (kerndoel 8, Nederlands).
 • De leerlingen leren betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (kerndoel 36, Mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren een kader van tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen:
  • Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
  • Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
  • Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
  • Tijd van wereldoorlogen (1900 - 1950)
  • Tijd van televisie en computer (1950 - heden)
 • De leerlingen leren historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen. Ze leren daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (kerndoel 40, Mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leren eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leren de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 43, Mens en maatschappij).

Nee. Je maakt in dit programma kennis van de Portugese Synagoge en de bijgebouwen. Het is overigens ook geen probleem als leerlingen al voorkennis hebben over het jodendom en wat er in een synagoge gebeurt.

De tablettour is volledig zelfstandig. Onder begeleiding van een museumdocent is er een voor- en nabespreking. Hij/zij geeft ook de technische assistentie.

Nee. Er is een beperkt aantal tablets beschikbaar.

Handig om te weten

In de Portugese Synagoge is geen garderobe aanwezig. Je neemt je jas en/of tas gewoon mee naar binnen.

Amsterdamse basisscholen en vso-scholen kunnen gratis gebruik maken van bus- en bootvervoer door De Cultuurbus. De Cultuurbus brengt je klas niet alleen gratis naar het Joods Cultureel Kwartier, maar naar alle culturele instellingen in Amsterdam.

Leerlingen die zich identificeren als man dragen in de synagoge een keppel of een andere vorm van hoofdbedekking. Een pet of muts mag ook. Er zijn keppels zijn te leen bij de ingang. Voor leerlingen die zich niet als man identificeren, geldt dit voorschrift niet.

Nikki Walak

Onderwijsadviseur