Bezoek het Namenmonument

Onderwijsprogramma

Een mens is pas vergeten...

Ruim 102.000 namen staan er op het Nationaal Holocaust Namenmonument. Nederlandse slachtoffers zonder eigen graf. Wie waren deze mensen? En hoe zagen hun levens er voor de oorlog uit?

In dit programma, dat bestaat uit twee delen, krijgen de namen op het Namenmonument een gezicht. Deel 1 doe je zelfstandig op school, deel 2 bij het Namenmonument in Amsterdam.

Voor wie?

Voor: MBO
Duur
: 1 uur
Groepsgrootte
: Maximaal 15 studenten per groep
Kosten
: € 125,00 per groep

Doe een aanvraag

Wat leer je?

Dit programma sluit aan bij geschiedenis en burgerschapsonderwijs en wordt toegespitst op het niveau van de leerlingen.

 • Je staat stil bij de gevolgen van Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • Je leert hoe racisme en discriminatie tot genocide kunnen leiden.
 • Je ontdekt de rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen in het vormen van massaorganisatie.

Wat gaan jullie doen?

Dit interactieve programma bestaat uit twee delen:

 1. Op school doen jullie de lesmodule Een mens is pas vergeten… Hierin maak je kennis met een leeftijds- of plaatsgenoot die de Holocaust niet heeft overleefd. De lesmodule duurt 1 lesuur en wordt door je eigen docent gegeven.
 2. Jullie bezoeken onder leiding van onze museumdocenten het Holocaust Namenmonument. Hier gaan jullie met elkaar in gesprek over het belang van herdenken.

Een bezoek aan het Joods Museum of de Portugese Synagoge zit niet bij dit programma inbegrepen, maar vormt een mooie aanvulling.

Laat bij het maken van je reservering weten of je hierin geïnteresseerd bent, dan maken we een mooi programma voor je.

Les op school

60 min

Ontvangst bij het Namenmonument

5 min

Bezoek aan het Namenmonument

Gesprek over herdenken

Afrondend gesprek

5 min

Iets voor jouw klas?

Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen vast op een rij gezet.

 • De student uit verbaal en non-verbaal gevoelens (kerndoel 1, gevoelens, besef van jezelf).
 • De student is zich bewust van overeenkomsten en verschillen met anderen (kerndoel 15, beeld van mezelf, besef van jezelf).
 • De student gaat respectvol om met mensen die anders zijn (kerndoel 17, beeld van mezelf, besef van jezelf).
 • De student leert van feedback (kerndoel 18, beeld van mezelf, besef van jezelf).
 • De student legt eigen complexe gevoelens uit aan anderen (kerndoel 20, gevoelens hanteren, zelfmanagement).
 • De student heeft inzicht in de complexe interactie tussen gebeurtenissen en eigen gevoelens en gedrag en dat van de ander in verschillende situaties (kerndoel 21, gevoelens hanteren, zelfmanagement).
 • De student gebruikt hetgeen hij doorziet om de eigen gevoelens te reguleren en op een respectvolle manier proactief te handelen of constructief te reageren, gericht op korte- en lange termijn-doelen van zichzelf en de ander (kerndoel 22, gevoelens hanteren, zelfmanagement).
 • De student kijkt terug op gebeurtenissen, gevoelens en gedrag van zichzelf en anderen om ervan te leren (kerndoel 24, gevoelens hanteren, zelfmanagement).
 • De student herkent verschillen en overeenkomsten tussen mensen. De student accepteert de verschillen, in plaats van ze af te keuren (kerndoel 43, individu en groep, besef van de ander).
 • De student herkent dat mensen deel uitmaken van verschillende (culturele) groepen (kerndoel 44, individu en groep, besef van de ander).
 • De student begrijpt dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn, elkaar nodig hebben en elkaar beïnvloeden (kerndoel 45, individu en groep, besef van de ander).
 • De student is zich bewust van mogelijke vooroordelen bij zichzelf en maakt geen verschil tussen mensen op basis van geslacht, huidskleur etc. (kerndoel 46, individu en groep, besef van de ander).
 • De student accepteert dat etnische, culturele en sociale normen en waarden van anderen anders kunnen zijn dan de eigen normen en waarden. De student legt verbanden tussen deze normen en waarden van groepen en individuen (kerndoel 47, individu en groep, besef van de ander).

Ja. Je kunt dit programma met maximaal 4 klassen tegelijk doen. Geef in je reservering aan met hoeveel klassen je komt, dan maken we een goede planning voor je.

Hoewel de Holocaust uniek was in tijd en plaats, roept deze menselijke gebeurtenis uitdagende vragen op over individuele en collectieve verantwoordelijkheid.

In onze Holocausteducatie-training leer je waarom lesgeven over de Holocaust belangrijk is en krijg je handvatten aangereikt voor het vormgeven van je lessen.

Bekijk de training.

Nee. Een bezoek aan het Joods Museum of de Portugese Synagoge is wel een mooie aanvulling op dit programma.

Geef in je reservering aan dat je dit graag zou willen, dan maken we een handige planning voor je. Houd er rekening mee dat de prijs voor museumbezoek nog niet in dit programma is opgenomen.

Meer informatie

Nikki Walak

Onderwijsadviseur