Denk aan mij

Onderwijsprogramma

Koffers met een verhaal

Kunstenaar Willem Volkersz maakte een kunstwerk van koffers ter herinnering aan de veelal Joodse leerlingen van zijn basisschool die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Deze koffers staan nu hier, in De Hollandsche Schouwburg.

Wat is er op deze plek gebeurd? Wie zijn deze leerlingen, voor wie een koffer is gemaakt? Hoe geef jij samen met je klas vorm aan een nieuw kunstwerk met deze koffers?

Voor wie?

Voor: VMBO klas 1 & 2
Duur
: 1,5 uur
Groepsgrootte
: Maximaal 30 leerlingen & 2 begeleiders
Kosten
: € 300,00 inclusief entree

Doe een aanvraag

Wat leer je?

Dit programma wordt toegespitst op het niveau van de leerlingen en sluit aan bij burgerschapsonderwijs, wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie.

 • Je maakt kennis met de beladen geschiedenis van de Hollandsche Schouwburg

 • Je doet onderzoek naar persoonlijke verhalen. Wie waren deze leerlingen voor wie een koffer is gemaakt?

 • Je denkt na over de betekenis van herinneren en herdenken.

Wat gaan jullie doen?

Welkom door de museumdocent

5 min

Introductie op de locaties en kennismaking met de koffers

20 min

Onderzoek doen naar de persoonlijke verhalen van de koffers

20 min

Samen bouwen aan een monument

25 min

Reflectie en vrij rondlopen in de Hollandsche Schouwburg

10 min

Iets voor jouw klas?

Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen vast op een rij gezet.

 • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
  geschreven teksten (kerndoel 4, Nederlands).
 • De leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen (kerndoel 5, Nederlands).
 • De leerlingen leren een kader van tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen:
  • Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
  • Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
  • Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
  • Tijd van wereldoorlogen (1900 - 1950)
  • Tijd van televisie en computer (1950 - heden).
   De vensters van de canon van Nederland dienen hierbij als uitgangspunt (kerndoel 37, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen. Ze leren daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (kerndoel 40, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leren eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leren de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 43, mens en maatschappij).
 • De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van
  verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit
  te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te
  bewerkstelligen (kerndoel 48, kunst en cultuur).
 • De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te
  presenteren (kerndoel 49, kunst en cultuur).
 • De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen,
  waaronder dat van kunstenaars (kerndoel 52, kunst en cultuur).

Hoewel de Holocaust uniek was in tijd en plaats, roept deze menselijke gebeurtenis uitdagende vragen op over individuele en collectieve verantwoordelijkheid.

In onze Holocausteducatie-training leer je waarom lesgeven over de Holocaust belangrijk is en krijg je handvatten aangereikt voor het vormgeven van je lessen.

Bekijk de training.

Nee. Een bezoek aan het Joods Museum of de Portugese Synagoge is wel een mooie aanvulling op dit programma.

Geef in je reservering aan dat je dit graag zou willen, dan maken we een handige planning voor je. Houd er rekening mee dat de prijs voor museumbezoek nog niet in dit programma is opgenomen.

Handig om te weten

Ben je overtuigd? Alvast wat praktische informatie om jullie bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Amsterdamse basisscholen en vso-scholen kunnen gratis gebruik maken van bus- en bootvervoer door De Cultuurbus. De Cultuurbus brengt je klas niet alleen gratis naar het Joods Cultureel Kwartier, maar naar alle culturele instellingen in Amsterdam.

Je kunt dit programma op twee manieren betalen:

 1. Bij aankomst in het museum aan de kassa (pin of creditcard).
 2. Via een factuur.

Geef in je reservering aan welke betaalmethode je voorkeur heeft.

Meer informatie

Anne van Keulen

Onderwijsadviseur