Sjabbatpaal

Betekenis

Op grond van voorschriften uit Ex. 16:29 en Jeremia 17: 21-22 is het een Jood niet toegestaan om op sjabbat buiten een omsloten gebied voorwerpen te dragen.

Van oudsher golden de oude stadsmuren als grens. Na het afbreken van stadsmuren vormden rivieren, kanalen en singels de natuurlijke begrenzing en werden er indien nodig ook kunstmatige oplossingen bedacht. Naast kettingen als afsluiting van bruggen, maakte ook sjabbatpalen het mogelijk een eroev, gebied, waarbinnen er gedragen mocht worden, af te sluiten.

In 1972 is de eroev in Amsterdam ongeldig verklaard. Enkele sjabbatpalen verwezen nog naar de eroev van voorheen, zie bijvoorbeeld sjabbatpaal nabij Amsterdam.

Sinds maart 2008 zijn Amstelveen en een groot deel van Amsterdam weer omheind door een eroev. Dit betekent dat binnen de eroev-grenzen het draagverbod van sjabbat wordt opgeheven. In de rest van Nederland is geen eroev.