Sjabbatoven

Betekenis

Sjabbatovens boden uitkomst bij het verbod om op de sjabbat vuur te maken. Het aandoen en uitschakelen van een warmtebron valt namelijk onder het werkverbod dat op die dag geldt.

In deze gesloten ovens met geïsoleerde vuurhaard konden de op vrijdag bereide spijzen tot de volgende dag worden warm gehouden. Door de ontkerkelijking als gevolg van de assimilatie raakte de sjabbatoven echter bij velen in onbruik.

In een artikel naar aanleiding van de openstelling van de vergrote tentoonstelling van het Joods Historisch Museum in 1932 schreef Jacob da Silva Rosa op zowel verontwaardigde als nostalgische toon: 'Is het te gelooven dat deze voorwerpen, die op den langen Vrijdagavond en den kouden Sabbathmiddag zooveel heerlijk Joodsch leven om zich hoorden en zagen afspelen, reeds thans zoo goed als verdwenen zijn?'