Priesterkan en -schaal

Betekenis

In de synagoge spreken de nakomelingen van de hogepriester Aron, de Kohaniem, op de feestdagen de priesterlijke zegen uit.

Daartoe laten zij eerst door de Levieten hun handen wassen met behulp van de priesterkan en -schaal. Zo wordt hun status van rituele reinheid benadrukt.