Poeriembord

Betekenis

Een poeriembord dient om tijdens Poeriem geschenken aan vrienden en giften aan de armen aan te bieden. Deze specifieke bestemming is vaak af te leiden uit afbeeldingen en inscripties die verwijzen naar het boek Esther.