Poeriem

Betekenis

Het bijbelboek Ester vormt de bron van inspiratie voor Poeriem (Lotenfeest). Dit valt in het voorjaar (op 14 Adar) en ontleent zijn naam aan het lot dat Haman, dienaar van de Perzische koning, wierp om de datum te bepalen waarop hij de joden wilde uitroeien. Ester, de joodse vrouw van de koning, werd hiervan echter door haar oom Mordechai op de hoogte gesteld en wist deze ramp af te wenden. Haman en zijn zonen werden slachtoffer van hun eigen plannen.

Deze geschiedenis speelde zich af in het Perzië van de 5de eeuw voor de algemene jaartelling. Tijdens Poeriem wordt de redding van de ondergang uitbundig gevierd. In de synagoge wordt het bijbelboek Ester uit een rol (megilla) voorgelezen. Telkens wanneer de naam van Haman klinkt, wordt met een poeriemratel lawaai gemaakt, op de tafel geroffeld en met de voeten gestampt. Zo wordt het kwaad overschreeuwd; men wil deze naam niet horen.

Thuis wordt gedronken, gezongen en speciaal poeriem-gebak gegeten, kiesjeliesj, ook wel Hamansoren genoemd. Volgens bijbels gebruik ontvangen de armen giften en worden tussen vrienden geschenken (vaak in de vorm van eten) uitgewisseld.

Poeriemspelen en verkleedpartijen dateren van veel later en geven het feest een carnavalesk karakter.