Opperrabinnaat

Betekenis

Ambtsgebied van een opperrabbijn, het hoofd van de rabbinale rechtbank. Voor de Tweede Wereldoorlog stond aan het hoofd van alle synagogale ressorten een opperrabbijn. Tot 2016 stond alleen aan het hoofd van het NIK nog een opperrabbijn. Het IPOR (Interprovinciaal Opperrabbinaat) wordt geleid door een hoofdrabbijn.