NIK

Betekenis

Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap, landelijke koepel voor joodse gemeenten in Nederland. (www.nik.nl).

Volgens een verordening uit het begin van de 19de eeuw werden de joodse gemeenten in Nederland, ingedeeld in synagogale ressorten, die ongeveer gelijk vielen met de provincies. Het Nederlands Israelietisch Kerkgenootschap werd ingesteld als landelijke koepel. Elk ressort had een eigen een opperrabbijn. Deze indeling is in de loop van de 19de eeuw verschillende malen gewijzigd. Nu is er een landelijke opperrabbinaat.