Neer tamied

Betekenis

Het neer tamied, eeuwig licht, hangt in de synagoge en is zowel een verwijzing naar de menora die in de Tempel brandde als een verwijzing naar Gods voortdurende aanwezigheid (zie Ex. 27:20 en Lev. 24:2). De gebruikelijke plaats voor de lamp is voor de heilige ark. Het gebruik om een eeuwig licht in de synagoge te laten branden is relatief recent en gaat terug tot de zestiende eeuw, toen de lamp zelf gemodelleerd werd naar voorbeeld van de kerklamp.

Deze traditionele vorm werd in latere eeuwen gehandhaafd, hoewel er geen bindende voorschriften aangaande de vorm van de lamp of de aard van de lichtbron bestaan.

De term neer tamied wordt soms ook gebruikt voor het jaartijdlicht.